lørdag 30. august 2014

Rustand / Ruddy Shellduck, et uvanlig syn på Østensjøvannet.

I tillegg til en Kanadagås som var veldig interessert i fotoutstyret mitt.

Ruddy Shellduck (Tadorna ferruginea) (Rustand)


Canadian Goose (Kanadagås) (Branta canadensis)lørdag 2. august 2014

Tigerstaden en sommerkveld

Møllaparken i Oslo bare roper om svart hvitt bilder, så da har jeg gjort noen forsøk med både det og farger.