søndag 28. august 2011

Toppdykker og andre vade-/sjøfugler ved Østensjøvannet

Tilbrakte mye tid ved Østensjøvannet idag, like mye for å betrakte fuglelivet som for å fotografere det. Hadde lyst til å få fotografere noe som var mer en situasjon snarere enn rene dokumentariske artsbilder av fuglene. Det er som kjent mer enn nok fugl der, og man kommer veldig nærme de. De er vant til å bli foret av mennesker så intimgrensen deres er ned i 1 meter. Med andre ord så måtte jeg ta meg tid til å vente på at situsjoner dukket opp, hvilket de gjorde. Det er ikke dermed sagt at det er enkelt å få gode bilder av den grunn, men det ble ikke så værst.
 Far predikerer

Sitting Duck


Toppdykker med fangst

Fiskemåke inn for landing

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar